Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Kouvolan Padelseura ry:n (jäljempänä seura) kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

Rekisterinpitäjä

Nimi:

Kouvolan Padelseura ry Y-tunnus: 3227640-7

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: puheenjohtaja Rina Helminen

Sähköposti: rina.helminen@kouvolanpadelseura.fi

Rekisterin nimi

Kouvolan Padelseura ry jäsenrekisteri.

Tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on jäsenyyksien hoitaminen ja yhteydenpito. Henkilötietoja käytetään seuran viestintään. Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

Nimi Syntymäaika (alle 18 v myös huoltajan yhteys) Puhelinnumero Sähköposti Osoite

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Seura voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta, jolloin seura varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan seuran toimeksiannosta ja lukuun. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Passiiviseksi jääneet henkilötiedot poistetaan säännöllisesti.

Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Tietojen tarkastaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja henkilörekisteriin on hänestä tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö rina.helminen@kouvolanpadelseura.fi -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin. Tietojen korjaaminen Kouvolan Padelseura ry huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Seura poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Valitus valvontaviranomaiselle Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

Evästeet

Kouvolan Padelseura ry käyttää verkkosivustollaan evästeitä. Evästeiden käytön ja kolmansien osapuolten tietosuojaselosteet löytyvät kohdasta 12.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Kouvolan Padelseura ry voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Jäsenekisterin palvelintarjoajan tietosuojaseloste löytyy täältä: https://www.myclub.fi/tietosuojaseloste

Evästeiden käyttö

Evästeiden hyväksyminen

Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt, että keräämme tietoa verkkosivuilla käynnistänne. Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Tiedot auttavat meitä parantamaan sivujen suorituskykyä. Verkkosivumme käyttää Google Analytics seurantaohjelmaa. Google Analytics käyttää evästeitä, jolloin verkkosivulla käynnistä muodostunut tieto siirtyy ja tallentuu Googleen. Analyticsin käyttöehtojen mukaisesti Google ei yhdistä muodostuneita tietoja tai rekisteröityjä IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon. Osa palvelimista saattaa sijaita Euroopan Unionin ulkopuolella jolloin niihin sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Evästeiden estäminen ja poistaminen Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu käytössä olevasta selaimestasi. Kannattaa kuitenkin huomioida, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä. Selaimen asetuksista voit myös asettaa tilan, joka ilmoittaa tallennettavasta evästeestä ja tämän jälkeen voit joko hyväksyä tai hylätä evästeen. Evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa kaikissa selaimissa. Poistotoiminnan sijainti vaihtelee selaimesta riippuen. Google Analyticsin evästeiden käytön voi estää lataamalla ja ottamalla käyttöön Google Analytics Opt-Out Browser lisäosan https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Analyticsin tietosuojakäytännöistä voit lukea täältä https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Kolmansien osapuolten tietosuojaselosteet ja muilta sivustoilta upotettu sisältö (englanniksi)

Tämä sivusto voi sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Security Logs

The IP address of visitors, user ID of logged in users, and username of login attempts are conditionally logged to check for malicious activity and to protect the site from specific kinds of attacks. Examples of conditions when logging occurs include login attempts, log out requests, requests for suspicious URLs, changes to site content, and password updates. This information is retained for 60 days. This site is scanned for potential malware and vulnerabilities by the iThemes Site Scanner. We do not send personal information to the scanner; however, the scanner could find personal information posted publicly during the scan.

YouTube

Our website can use plugins from YouTube, which is operated by Google. The operator of the pages is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. If you visit one of our pages featuring a YouTube plugin, a connection to the YouTube servers is established. Here the YouTube server is informed about which of our pages you have visited. If you’re logged in to your YouTube account, YouTube allows you to associate your browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your YouTube account. YouTube is used to help make our website appealing. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO. Further information about handling user data, can be found in the data protection declaration of YouTube under https://policies.google.com/privacy.

Google Web Fonts

For uniform representation of fonts, this page uses web fonts provided by Google. When you open a page, your browser loads the required web fonts into your browser cache to display texts and fonts correctly. For this purpose your browser has to establish a direct connection to Google servers. Google thus becomes aware that our web page was accessed via your IP address. The use of Google Web fonts is done in the interest of a uniform and attractive presentation of our plugin. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO. If your browser does not support web fonts, a standard font is used by your computer. Further information about handling user data, can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and in Google’s privacy policy at https://www.google.com/policies/privacy/.