Vuosikokous 12.5.2023

Kouvolan Padelseura ry:n jäsenille

Tervetuloa vuosikokoukseen Padel Kouvolan tiloihin (Katajaharjunkatu 5) perjantaina 12.5.2023 klo 17.00.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä
tilintarkastajien/toiminnantarkastajien antama lausunto
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7 Vahvistetaan jäsenten ja ainaisjäsenten jäsenmaksujen suuruus
8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, sihteeri
ja rahastonhoitaja vuodeksi kerrallaan. Rahastonhoitaja voidaan
valita myös johtokunnan ulkopuolelta
10 Valitaan johtokuntaan kohdassa 9 mainittujen lisäksi 3-6 jäsentä
11 Valitaan yksi (1) tilin- tai toiminnantarkastaja ja yksi (1)
varatilin- tai varatoiminnantarkastaja
12 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13 Päätetään kokous.